Studiu geotehnic

Studiu geotehnic este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie. Pentru obtineriea Autorizatiei de construire, certificatul de urbanism emis de primarie, solicita intocmirea studiului de specialitate – Studiu Geotehnic (Studiu Geo).

 

Studiu Geotehnic reprezinta documentaţia tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui imobil, în vederea furnizării informaţiilor necesare proiectării acestuia, obţinută după cercetarea terenului de fundare, prin executarea unuia sau mai multor foraje geotehnice, prelevarea de probe tulburate și netulburate și cercetarea specifica urmată de analizarea probelor ȋntr-un laborator și realizarea ȋn final a documentaţiei tehnice.

sectiune pamant

Studiul geotehnic presupune mai multe etape, precum:

  • executarea unui anumit număr de foraje geotehnice, la o anumită adăncime in funcție de tipul construcției;
  • analiza probelor într-un laborator de specialitate, prelevate în urma forajelor;
  • redactarea studiului geotehnic care reprezinta intepretarea datelor obtinute in urma parcurgerii etapelor anterioare.

 

Fie ca intentionati sa construiti o casa cu un nivel sau mai multe, cu sau fara subsol, studiu geotehnic (studiu geo) valideaza terenul pentru ca a nu intampina ulterior dificultati care isi pot pune amprenta asupra integritatii casei.

Sunt soluri care retin umezeala si actioneaza intr-un anumit mod asupra fundatiei. Studiul geotehnic vorbeste despre tipul de sol, dar si despre riscul seismic, astfel incat sa poata fi luate masurile adecvate.

Documentaţiile geotehnice se întocmesc pentru orice construcţii civile (case, vile, blocuri, cladiri de birouri, şcoli, gradinite, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite, silozuri), agrozootehnice, energetice (centrale eoliene, panouri solare, hidrocentrale), miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru construcţii de căi ferate, pentru drumuri, sisteme rutiere, aeroportuale, poduri, tunele, pentru construcţii de porturi, şantiere navale şi platform marin, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii.

Efectuarea studiului geotehnic va ajuta sa reduceti costurile constructiei deoarece v-a permite inginerului structurist o dimensionare optima a viitoarei fundatii si elementelor de rezistenta, datorita cunoasterii exacte a terenului de fundare. Recomandat ar fi ca inainte de a achizitiona un teren, sa cereti efectuarea unui studiu geotehnic, pentru a putea stii ce fel de constructie puteti amplasa pe acel teren.Studiu geotehnic foreza

 

 

Solicită o ofertă comercială!

In functie de scopul elaborarii va punem la dispozitie mai multe documentaţii geotehnice (studiu geotehnic):

    • Avize geotehnice preliminare pentru fazele preliminare de proiectare(Studiu de Fezabilitate).
    • Studii geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire (D.T.A.C.)
    • Studii geotehnice de detaliu pentru faza de execuţie (Proiect Tehnic, D.T.D.E.)
  • Monitorizare geotehnică