Acasa

In cazul în care ai nevoie de cadastru, intabulare sau certificat de performanta energetica, Cadastru Argeș va pune la dispoziție întreaga gama de servicii în domeniul măsurătorilor terestre. Punem preț pe calitatea lucrărilor executate, promptitudinea și profesionalismul de care dam dovada, toate la un preț just, în beneficiul clienților.

Executam lucrări de cadastru, înscriere în cartea funciara, certificat energetic la un preț corect pentru clienții din județul Argeș în orașele: Pitești, Mioveni, Costești, Câmpulung, Topoloveni, Curtea de Argeș și nu numai.

Lucrările  sunt executate conform legislației în vigoare și respecta normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara.

Cadastru Arges realizează:

–  înscriere în cartea funciara apartamente, case, terenuri;

–  trasări axe construcții, hotar, puncte din cadastru și limite de proprietate;

–  schițe proforme pentru emitere titlu de proprietate;

–  ridicări topografice pentru autorizație construire;

–  relevee (schițe) pentru locuințe, hale, spatii comerciale…;

–  orice alte lucrări de geodezie, topografie și cadastru.

Răspunzând nevoilor clienților noștri Cadastru Argeș a introdus în paleta noastră de lucrări o noua expertiza, auditul energetic, având propriul personal calificat pentru realizarea acestei tipologii de lucrări.

In ce cazuri avem nevoie de cadastru și intabulare?

Cadastrul și înscrierea în cartea funciara sunt necesare pentru realizarea oricărei tranzacții imobiliare, precum vânzare-cumpărare, închiriere s.a. . Cadastrul practic poziționează unic în spațiu un imobil, acesta din urma fiind identificat printr-un număr cadastral unic la nivelul unei unități administrativ-teritoriale. Cartea funciara releva proprietarul imobilului și descrie eventualele sarcini cu privire la imobil, sarcini precum ipoteca, dreptul de uzufruct, obligația de întreținere dar și interdicția de grevare, închiriere și înstrăinare a imobilului.

Sistemul de cadastru și carte funciara răspunde la următoarele întrebări:

Unde este situat imobilul? Ce suprafață are imobilul? Al cui este imobilul? Are sarcini imobilul?

Cadastru Arges Știai ca fiecare lucrare are un număr de înregistrare care se poate verifica online pe ANCPI?
Cu ajutorul acestui site poți verifica, ziua în care a fost depusa lucrarea, termenul de soluționare și eventualele completări sau respingeri care pot apărea la cadastru și intabulare.


SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial – Administrative) reprezintă o clasificare utilizată de Institutul Național de Statistică pentru a înregistra Unitățile administrativ teritoriale (UAT uri). Fiecare UAT este identificată printr-un cod numeric unic.

Geodezie. Topografie. Cadastru.

Cadastru Arges, Cadastru, Cadastru Mioveni

Măsurăm din pasiune! Măsurăm pentru dumneavoastră!