Acasa

În cazul în care vă sunt necesare lucrări de cadastru, înscriere în cartea funciară sau certificat de performanță energetică, Cadastru Argeș vă pune la dispoziție întreaga gamă de servicii în domeniul măsurătorilor terestre. Punem preț pe calitatea lucrărilor executate, promptitudinea și profesionalismul de care dăm dovadă, toate la un preț just, în beneficiul clienților.

Executăm lucrări de cadastru, înscriere în cartea funciară, certificat energetic la un preț corect pentru clienții din județul Argeș în orașele: Pitești, Mioveni, Costești, Câmpulung, Topoloveni, Curtea de Argeș și nu numai.

Lucrările  sunt executate conform legislației în vigoare și respectă normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara.

Cadastru Arges realizează:

–  înscriere în cartea funciară apartamente, case, terenuri;

–  trasări axe construcții, puncte din cadastru și limite de proprietate;

–  schițe proforme pentru emitere titlu de proprietate;

–  ridicări topografice pentru autorizație construire;

–  relevee (schițe) pentru locuințe, hale, spatii comerciale;

–  orice alte lucrări de geodezie, topografie și cadastru.

Răspunzând nevoilor clienților noștri Cadastru Argeș a introdus în paleta noastră de lucrări o nouă expertiză, auditul energetic, având propriul personal calificat pentru realizarea acestei tipologii de lucrări.

În ce situații avem nevoie de cadastru și înscriere în cartea funciară?

Cadastrul și înscrierea în cartea funciară sunt necesare pentru realizarea oricărei tranzacții imobiliare, precum vânzare-cumpărare, închiriere ș.a.. Cadastrul practic poziționează în spațiu un imobil, acesta din urma fiind identificat printr-un număr cadastral unic la nivelul unei unități administrativ-teritoriale. Cartea funciară relevă proprietarul imobilului și descrie eventualele sarcini cu privire la imobil, sarcini precum ipoteca, dreptul de uzufruct, obligația de întreținere dar și interdicția de grevare, închiriere și înstrăinare a imobilului.

Sistemul de cadastru și carte funciară răspunde la următoarele întrebări:

Unde este situat imobilul? Ce suprafață are imobilul? Al cui este imobilul? Are sarcini imobilul?

Cadastru Arges Știați că fiecare lucrare are un număr de înregistrare ce se poate verifica online pe ANCPI?
Cu ajutorul acestui site poți verifica, ziua în care a fost depusă lucrarea, termenul de soluționare și eventualele completări sau respingeri care pot apărea în cadrul fluxului de lucru sferent docmentației cadastrale.


SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial – Administrative) reprezintă o clasificare utilizată de Institutul Național de Statistică pentru a înregistra Unitățile administrativ teritoriale (UAT-uri). Fiecare UAT este identificată printr-un cod numeric unic.

Geodezie. Topografie. Cadastru.

Cadastru Arges, Cadastru, Cadastru Mioveni

Măsurăm din pasiune! Măsurăm pentru dumneavoastră!