Promote

Certificat Energetic Pitesti – Certificat de performanta energetica si audit energetic

Certificat energetic, audit energetic sau certificatul de performanta energetica

Acesta este un document care se întocmește de către un auditor energetic în urma evaluării imobilului, în scopul de a indica performanta energetica a acestuia.
Certificatul energetic conține valori despre protecția termica al clădirii și a eficientei energetice a instalațiilor de încălzire interioara, de ventilare, de climatizare, de preparare a apei calde și de iluminat, în scopul determinării consumurilor de energie, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și a cantității de CO2.

Ținând cont de consumul de energie, se pot face estimări privind costurile de întreținere și utilizare a spațiului folosit.

Certificatul energetic evidențiază punctelor slabe din punct de vedere energetic și este un punct de plecare în întocmirea unui plan de renovare. Certificatul energetic vine însoțit de recomandări de reducere a costurilor, prin reducerea consumului de energie.

In funcție de nota energetica rezultata a clădirii, pe certificatul energetic se va indica în ce clasa energetica se înscrie imobilul.
Certificatul energetic are o valabilitate de 10 ani, sau pana în momentul efectuării unor renovări majore care modifica consumurile energetice ale clădirii.
Certificatul energetic este obligatoriu în cazul oricărei tranzacții imobiliare (vânzare, închiriere sau contractarea unui credit bancar).
Certificatul energetic pentru potențialii chiriași sau cumpărători constituie un avantaj, aceștia pot estima costurile de întreținere a spațiului respectiv, sau pentru a face comparație intre doua spatii similare.

certificat energetic pret, audit, auditor, energetic, audit energetic, certificat energetic, certificat energetic obligatoriu, certificat energetic apartament, certificat energetic garsoniera, certificat energetic acte necesare, certificat energetic casa

certificat energetic pret, audit, auditor, energetic, audit energetic, certificat energetic, certificat energetic obligatoriu, certificat energetic apartament, certificat energetic garsoniera, certificat energetic acte necesare, certificat energetic casa

Actele necesare pentru realizarea certificatului energetic

Pentru APARTAMENT :

– Releveul din cadastru sau planul apartamentului din cartea tehnica a construcției care trebuie sa conțină un minim de informații: dimensiunile încăperilor, dimensiunile geamurilor și ușilor și grosimea pereților. In cazul în care documentația de baza lipsește, se executa un releveu al clădirii în care se evidențiază toate elementele de interes;

– Copie după actul de identitate al proprietarului;

– Numele și adresa de domiciliu ale proprietarului;

– Adresa clădirii / apartamentului unde se dorește expertizarea.

certificat energetic pret, audit, auditor, energetic, audit energetic, certificat energetic, certificat energetic obligatoriu, certificat energetic apartament, certificat energetic garsoniera, certificat energetic acte necesare, certificat energetic casa

Pentru CLĂDIRI :

– Plan de situație, planurile nivelurilor, planuri secțiuni transversale si longitudinale, planuri descriere instalații,

– Date tehnice despre materiale folosite la construire, despre instalații de încălzire, răcire, climatizare, ventilație, despre apa calda și apa rece.

– Descrierea instalațiilor de energie electrica, de gaz, de furnizare apa calda, apa rece și canalizare în instalațiile din clădire (se regăsesc în planurile din PAC și PT ale construcției în baza căreia se primește Autorizația de Construire a clădirii și se executa construcția)

– Plan de amplasament si delimitare al imobilului din cadastru (după caz) și releveele tuturor nivelurilor (după caz);

– Copie după actul de identitate al proprietarului;

– Numele și adresa de domiciliu ale proprietarului;

– Adresa clădirii / apartamentului unde se dorește expertizarea.

 

Eliberarea certificatului energetic se face in aproximativ 24 de ore de la vizionarea locației dumneavoastra.

Telefon contact: 0774615260

Adresa: pasajul Scolii, nr. 70, clădirea Alcadibo, Corp A,  et. 1, camera 3, mun. Pitești, jud. Argeș , România

               “vizavi de Casa de Pensii Argeș, în spatele Tribunalului Specializat Argeș, clădirea Alcadibo”

Coordonate GPS: 44.858048, 24.873634