Promote

Etape avizare documentatie cadastrala de catre OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Mai jos  o sa va detaliem etapele parcurse de catre documentatia voastra cadastrala depusa pentru avizare la OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.

ln momentul depunerii cererii la registratura OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, in RGI cererea electronică este alocată aleatoriu inspectorului, asistentului registrator si registratorului.

Daca documentatia indeplineste cerintele impuse din punct de vedere tehnic, inspectorul integrează imobilul in baza de date si aloca numar cadastral.

Daca apar completari sau rectificari ale documentatiei cadastrale, se va emite o nota de completare din referatul generat de aplicație. Documentatia cadastrala insotita de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliara in vederea efectuarii eventualelor completari.

Starea cererilor inregistrate la oficiul teritorial in baza numarului de inregistra poate sa fie urmarita de persoana autorizata cat si de  beneficiarii. Daca in termenul stabilit prin referat se fac completarile solicitate, inspectorul solutioneaza cererea prin admitere, sau daca documentatia cadastrala este incorecta sau nu au fost aduse completarile solicitate in termenul stabilit, se completeaza nota de respingere.

Serviciul de publicitate imobiliara emite incheierea de carte funciara de admitere sau de respingere.

 

Dupa trecerea termenului, beneficiarul poate intra in posesia incheierii de intabulare insotita de un extras de informare si documentatia cadastrala avizata.

 

Persoana contact: drd.ing. geodez Costin-Sebastian MANU
Telefon: 0774615260
Site: www.cadastruarges.com