Certificat de urbanism

Ce este, cine are nevoie de un certificat de urbanism si cum îl obtii?

 

Ce este certificatul de urbanism

Construirea unei case sau a unui ansamblu rezidential implică parcurgerea catorva etape obligatorii, care necesită depunerea de documente ce au legatura cu viitoarea constructie, achitarea unor taxe, conform numarului de metri patrati ai constructiei care urmeaza sa fie ridicata. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de constructie, dar acest din urma nu poate sa  fie eliberat în absenaa primului.

In certificatul de urbanism, se regasesc urmatoarele informatii:

  • pozitia viitoarei constructit;
  • regimul de inaltime al constructiei ce urmeaza sa fie executata;
  • valorile maxime pentru procentul de ocupare cat si pentru coeficientul de utilizare al terenului.

Certificatul de urbanism este un act, prin care autoritatile administrative locale sau judetene, dupa caz, impun constructorului detaliile referitoare la regimul tehnic, econimic si juridic al terenurilor si constructiilor ce urmeaza sa fie construite.

 

Acte necesare pentru emiterea certificatului de urbanism

  1. Extras din planul cadastral de ortofotoplan.
  2. Extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi. Pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, se prezintă plan de încadrare în zonă.
  3. Dovada titlului asupra terenului și a construcţiilor (copie).
  4. Documentația de carte funciară a imobilului – plan de încadrare zonă, plan de amplasament şi delimitare a imobiluluilor (copie).
  5. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată integral.
  6. Elemente de identificare care definesc și descriu scopul certificatului de urbanism (construire clădire: regim de inaltime, materiale, destinatii propuse, etc.; construire racorduri; executare constructii propuse).

       Pentru orice informaţie suplimentară privind serviciile de urbanism(PUD, PUZ, PUG), pentru consultanta in domeniul urbanismului cat si in arhitectura ne puteți contacta la telefon cat si pe e-mail.

Urbanist diplomat Adela Georgeta Gheorghita

Tel. mob.: 0753118797

E-mail: adelagheorghita@yahoo.com

SERVICII DE URBANISM (PUD, PUZ, PUG), CONSULTANTA ÎN LEGISLAȚIA DIN DOMENIUL URBANISMULUI și ARHITECTURĂ